Adatvédelmi szabályzat

 Adatvédelmi szabályzat

Általánosságban lehetőség van weboldalunkat személyes adatok megadása nélkül böngészni. Azonban, ha a weboldalunkon keresztül valamely általunk kínált szolgáltatást kívánja igénybe venni, akkor szükséges lehet az Ön személyes adatainak általunk történő kezelése. Amennyiben személyes adatait kezelnünk szükséges és ahhoz nem áll rendelkezésre megfelelő jogalap (például szerződéses megállapodás), akkor kérni fogjuk az Ön hozzájárulását. 

A jelen adatvédelmi szabályzat tájékoztatást nyújt azzal kapcsolatban, hogy milyen adatokat gyűjtünk Önről, hogyan használjuk azokat, valamint, hogy hogyan tudja a személyes adatai felhasználását visszautasítani. 

Ki az adatgyűjtésért és adatfeldolgozásért felelős?

A DB Cargo Hungária Kft. az adatkezelő és ilyen módon az felel az Ön személyes adatai gyűjtéséért és feldolgozásáért. 
Fehér Gábor a kijelölt adatvédelmi tisztviselő. Amennyiben bármilyen kérdése vagy észrevétele van, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot: 

DB Cargo Hungária Kft.
Hűtőház u. 23.
9024 Győr

E-Mail: gabor.feher@deutschebahn.com

Milyen adatokat gyűjtünk, valamint hogyan és miért gyűjtjük az Ön személyes adatait? 

Kizárólag konkrét célokból gyűjtjük és dolgozzuk fel az Ön adatait. E célok származ-hatnak technikai követelményekből, szerződé-ses kötelezettségekből vagy a felhasználók részéről érkező megkeresésekből. 

Technikai okokból bizonyos adatokat kötelező gyűjteni és tárolni a www.hu.dbcargo.com oldal felkeresése esetén (mint például a látogatás időpontját és időtartamát, a felkeresett oldalakat, a látogatáshoz használt böngésző és operációs rendszer azonosító adatait, valamint a weboldal címét, amelyről érkezve felkeresett minket). 

Szerződéses okokból a szolgáltatásaink biztosításához, valamint az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez is szükségesek az Ön adatai. 

Amennyiben felveszi velünk a kapcsolatot, akkor azokat a személyes adatait kezeljük, melyeket megadott részünkre levelezéseink során. 

Az adatkezelés jogalapja: 
Amennyiben kérjük és Ön hozzájárulását adja, hogy személyes adatai adatkezelés tárgyát képezzék, akkor hozzájárulását az EU Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) 6. cikk 1. bekezdés a) pontja értelmében úgy tekintjük, hogy az jogalapot képez az adatkezeléshez.

Amennyiben személyes adatainak kezelése az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges, akkor a szerződés teremt jogalapot a GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pontja értelmében. A GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pontja szintén vonatkozik olyan adatkezelésre, mely a szerződéskötést megelőző lépésekhez szükséges, úgy mint a termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos érdeklődések. 

Amennyiben cégünk jogi kötelezettség miatt köteles személyes adatokat kezelni – mint például adóügyi kötelezettség –, akkor az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk 1. bekezdés c) pontja. 

A kínálatunk folyamatos fejlesztése érdekében online forrásokból származó álnevesített felhasználói adatokat is tárolunk és elemzünk. Ehhez jogalap a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontja.

Továbbítunk adatokat harmadik felek részére? 

Szerződés teljesítése céljából általában szükséges bevonnunk adatfeldolgozókat olyan felektől, mint számítógép-központ üzemeltetők, nyomdai vagy tengeri szállítmányozási szolgáltatók, illetve további, a szerződés teljesítésébe bevont felek, akiket kötnek útmutatásaink. 

Az adatfeldolgozás céljából alkalmazott külső szolgáltatókat gondosan választjuk ki, valamint szigorú szerződéses kötelezettségek érvényesek rájuk. A szolgáltatók útmutatásainkat követik, mindezt pedig szigorú szerződéses szabályozások, technikai és szervezési intézkedések, továbbá kiegészítő ellenőrzések garantálják. 

Ezen felül személyes adatait kizárólag akkor továbbítjuk, ha Ön kifejezett hozzájárulását adta, vagy törvényi követelmény áll fenn. 
Személyes adatokat az EU/EGT területén kívüli harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére kizárólag megfelelő garanciák esetén továbbítunk. Ide tartoznak az EU Általános Szerződési Feltételei, valamint az Európai Bizottság megfelelőségi határozata.

Milyen időtartamig tároljuk adatait?

Az adatokat kizárólag a szükséges időtartamig tároljuk. A tárolás időtartama az adott céltól függ. A cél származhat szerződésből, illetve az üzleti vagy egyéb dokumentumok tárolására vonatkozó jogszabályokból. Ennél fogva erre a kérdésre nem lehetséges általános érvényű tárolási időtartamot megjelölni. 

Mikor használnak sütiket (cookie-kat)? 

A sütik személyes adatok tárolására használt kis méretű szöveges fájlok. A sütik küldése a weboldal számára a weboldal felkeresésekor történhet, mely lehetővé teszi a felhasználó azonosítását. A sütik révén a felhasználó könnyebben tudja használni a weboldalakat. 

Különbséget teszünk a sütik között olyan szempontból, hogy azok kötelezőek vagy sem a weboldal technikai funkcióihoz. 

Szeretnénk lehetőséget biztosítani Önnek arra, hogy tájékoztatáson alapuló döntést hozhasson a weboldal technikai funkcióihoz nem szükséges sütik használata mellett vagy ellen. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a kereskedelmi célú sütik elutasítása révén az Ön által látott hirdetések nem lesznek oly mértékben személyre szabottak, mint egyébként lehetnének. A weboldal teljes értékű használatát mindez nem befolyásolja. 

Az alábbiakban mellékelünk néhány információt arról, hogy a sütiket hogyan és milyen módon használjuk weboldalainkon: 

Általánosságban lehetséges a www.hu.dbcargo.com weboldal használata nem-technikai célú sütik nélkül. Mindez azt jelenti, hogy Ön megtilthatja a böngészőnek a sütik alapján történő követést (ne kövessen, tiltott követések listája), illetve meggátolhatja a harmadik felektől származó sütik mentését. Ezen felül javasoljuk a mentett sütik időközönkénti ellenőrzését, amennyiben azok nem kifejezetten kívánatosak. 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a sütik törlésével a sütiket visszautasító sütik is törlődnek, azaz Önnek ismételten vissza kell majd utasítania a sütiket. 

Az oldal használatához nem kötelező sütik: webanalitikai sütik (Matomo) 

A Matomo (korábban Piwik) használata 

Weboldalunkon a Matomo nevű (korábban Piwik-ként ismert) elemző szolgáltatást alkalmazzuk a weboldalunk használatának elemzése, valamint rendszeres fejlesztések végzése céljából. A gyűjtött statisztika lehetővé teszi kínálatunk fejlesztését, valamint olyan módon történő tervezését, mely Önnek, mint felhasználónak vonzóbb. A kis méretű szöveges fájlokkal (sütikkel) adatokat gyűjtünk arról, hogy hogyan használja oldalunkat, melynek része az Ön IP címe is. Ezek anonimizált adatok, melyeket a szervereinken tárolunk. 

A Matomo használatának jogalapja a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontja. 

Az Ön lehetőségei ennek kikapcsolására: ha nem járul hozzá annak elemzéséhez, hogy miként használja weboldalunkat, bármikor beállíthatja böngészőjét, hogy az ne telepítsen analitikai sütit. Emellett eldöntheti, hogy engedélyezi-e a böngészője számára a nyíltan webanalitikai célú sütik tárolását, melyek révén a weboldal üzemeltetője különböző statisztikai adatokat gyűjthet és elemezhet. Ha Ön úgy dönt, hogy ezt nem engedélyezi, kattintson az alábbi hivatkozásra, mellyel eltárolja a Matomo kikapcsolási sütijét a böngészőjében. 

A jelenlegi weboldal felkereséséből származó adatokat pillanatnyilag a Matomo web elemző szolgáltatása gyűjti. Kattintson ide a látogatásából származó adatok gyűjtésének megszüntetéséhez. 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha valamennyi sütit törli, akkor egyúttal a szolgáltatást kikapcsoló sütit is törli. Ennek eredményeként ismételten vissza kell utasítania az Ön használati szokásainak elemzését. 

Milyen jogok illetik meg Önt
 • Tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatokat tárolunk Önnel kapcsolatban. 
 • Kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, és fenntartásának megtiltását megfelelő jogalap fennállása esetén és ha a szerződéses viszony lehetővé teszi. 
 • Panasszal élhet az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál. 
 • A DB Cargo Hungária Kft.-ért felelős tényleges és lokális adatvédelmi felügyeleti hatóság: 
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósá
  1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. | 1363 Budapest, Pf.: 9. 
 • Önt megilleti az Ön által jóváhagyással vagy szerződéses jóváhagyással részünkre megadott valamennyi adat hordozhatóságához való jog (adatok hordozhatósága). 
 • Ha hozzájárult személyes adatainak általunk történő kezeléséhez, ugyanolyan módon vissza is vonhatja azt. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti jóváhagyott fenntartás jogszerűségét. 
 • Ha az adatok gyűjtéséhez jogos érdekünk fűződik, vagy az közérdekű feladat ellátásához szükséges, joga van visszavonni az adatgyűjtést az Ön egyedi helyzete szerinti okokból. 
 • A jövőre nézve bármikor visszavonhatja személyes adatainak ilyen jellegű promóciós célú felhasználását. Visszavonását a szabályzat elején feltüntetett helyre/címre címezheti (reklám célú felhasználás visszavonása)
Az adatvédelmi szabályzat frissítése

Az adatvédelmi szabályzatot a működés vagy jogi helyzet változása esetén frissítjük. Javasoljuk, hogy rendszeres időközönként tekintse át az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt információkat. 

Amennyiben az Ön hozzájárulása szükséges, vagy az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt információk az Önnel kötött szerződésre vonatkozó előírásokat tartalmaznak, akkor kizárólag az Ön hozzájárulása esetén alkalmazunk változtatásokat. 

Utolsó frissítés: 2019. szeptember